Archiv: !

15.6. - 19.6. 2020

2.A

Školní týden:

15. 6. 2020 – 19. 6. 2020

Čj:

Čtení pohádky ze s. 111 – 113.

Vyhledávání slov ve větě. Odpovědi na otázky k přečtenému textu. Pohádku si doma zahrát.

Psaní písmene Ch. Opis věty ze s. 133 = třetí řádek nahoře.

Opis vět ze s. 134.

Nadále trénujte i psaní písmen, slov a vět v pracovním sešitě!

 

M:

 

Opakování a procvičování.

Sčítání a odčítání v oboru do 10.

Řešení slovních úloh.

Porovnávání čísel. Rozklad čísel. Číselná řada do 10.

Geometrické tvary – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh – umět je poznat.

 

ČaS:

Orientace v čase. Roční období – jaro, léto, podzim, zima.

Léto – charakteristika, letní měsíce – červen, červenec, srpen.

Vv:

Nakreslit obrázek letní přírody nebo letních sportů, činností.

 

Pč:

Vyrábět letní květiny z modelíny nebo papíru.

 

Hv: Hudební hádanky – zpívat dítěti píseň beze slov, např. se slabikou na, na, na … – žák hádá, jaká je to píseň.