Archiv: !

15.6. - 19.6. 2020

6.A

Učivo na týden 15.6. – 19.6. pro žáky 6. A

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva 6. ročníku

1.       Urči, druhy vět.

Větu oznamovací podtrhni červeně, větu tázací zeleně, větu rozkazovací modře.

Maminka vaří oběd. Kolik je hodin? Včera bylo hezké počasí. Pozor, auto! Včera jsem byl na školním hřišti. Proč nemáš napsaný úkol? Babička upekla makové a tvarohové koláče. Stůj! Kolik stojí vstupenka do kina? O prázdniny budeme jezdit na výlety. V ovoci je hodně vitamínů. Proč je ovoce zdravé?

2.       Vymysli a napiš tři věty oznamovací, tři věty tázací, tři věty rozkazovací.

3.       Vyjmenovaná a příbuzná slova.

B – ček, l – žuje, m – lá, p – íská, v – soký, zv – kat, b – strozraký, m – tina, m – č, l – vanec, p – tlík, v – skočil, žv – kačka, m – šlenka, netop – r, jaz – ček, pov – k, zam – kat, brz – čko, ob – dlí, v – děl, m – sto, pl – tvat, Přib – slav, sl - ším

 

Těšíme se na prázdniny

Napiš krátké povídání o tom, kam pojedeš a co budeš dělat o prázdninách.

 

ČTENÍ

Kup si nějaký časopis a přečti si ho.

Napiš, jaký časopis čteš, co tě zaujalo, jaké články v časopise jsou. Jeden článek popiš podrobněji. Můžeš doplnit obrázkem.

 

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem přes desítky – vymysli si svoje vlastní příklady.

10 příkladů na sčítání, 10 příkladů na odčítání.

Dělení a násobení – opakování

5 . 9 =                                                                                 21 : 7 =

8 . 6 =                                                                                 35 : 5 =

7 . 7 =                                                                                 42 : 6 =

9 . 5 =                                                                                 91 : 9 =

6 . 4 =                                                                                 36 : 6 =

3 . 7 =                                                                                 49 : 7 =

9 . 6 =                                                                                   9 : 3 =

7 . 8 =                                                                                 64 : 8 =

4 . 8 =                                                                                 54 : 9 =

8 . 8 =                                                                                 27 : 3 =

 

 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Opakování učiva

 Udělej si malý test:

1.       Napiš jméno a příjmení českého prezidenta.

2.       Které potraviny nám nejvíce prospívají?

3.       Vyjmenuj správný rytmus dne (denní režim).

4.       Telefonní čísla první pomoci.

5.       Z jakých dvou částí se skládá rodinný rozpočet?

6.       Vyjmenuj alespoň 3 symboly České republiky.

7.       Jaké znáš učební obory – napiš tři.

8.       Co způsobují drogy?

 

 

 

 

PŘÍRODOPIS

Botanika – Rozmnožování rostlin

 

Rostliny se rozmnožují pohlavně a nepohlavně. O se během života rostlin střídá.

Pohlavní rozmnožování – samčí pohlavní buňka se spojí se samičí pohlavní buňkou. Spojí se jádra a vznikne nová buňka.

Nepohlavní rozmnožování – nová rostlina vznikne z části mateřské rostliny (oddenky, šlahouny, oddenkové hlízy, cibule, ztluštělý kořen)

 

 

Otázky a odpovědi:

1.       Kterými způsoby s rostliny rozmnožují?

2.       Co slouží k nepohlavnímu rozmnožování?

 

 

 

Šesťáci, posílám úkoly na další týden. Stále ještě nejsou prázdniny – učte se, vypracovávejte úkoly!!!!

Přineste mi do školy všechny vaše vypracované úkoly (sešity, papíry). Budu se jimi řídit při psaní vysvědčení. V týdnu od 15. 6. (pondělí, úterý) budu vybírat všechny učebnice, které máte doma. Vygumované a slepené učebnice noste do školy. Eva a Lucka mají sbírku úloh – přinést také.

Vypracované úkoly ke kontrole posílejte na 6a@specmo.cz, nebo je noste do školy – každý den od 8.00 – 11.30 hodin. S některými jsem se již domluvila na kontrole a návštěvě školy. Kontaktujte mě všichni!!!

Vysvědčení naší třídy budu vydávat ve čtvrtek 25. 6. od 10.30 – 11.00 hodin. Jindy ne!!!! Přijďte si přesně v tento termín, jinak dostanete vysvědčení až po prázdninách v září.

                                                                                                                               Vaše třídní Martina Čáková

 

Německý jazyk:

 

Opakování - číslice do 15

 

Opakování 1. pololetí - témata rodina, škola - PL osobně

Dějepis 6.A,B  

Najdi na internetu čt1-iVysílání- do vyhledávače zadej : 1. Náš venkov-Lidé z pravěku

Podívej se na pořad trvá 25 min. a je velmi pěkný.

 Uvidíte ,jak se žilo a dá i dnes žít.

FYZIKA

Pohyby těles, síla- souhrnné opakování

https://www.youtube.com/watch?v=CAQvD0Awzj4

https://www.youtube.com/watch?v=c1vRtqrnzqU

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊