Archiv: !

15.6. - 19.6. 2020

7.B

Milí sedmáci J

Čeká nás předposlední týden. Kdo ještě nedonesl knížky (učebnice), nechť tak okamžitě učiní!! Někteří z vás stále nepřinesli žádné úkoly na kontrolu!!!

Český jazyk:

JV – souhrnné procvičování (předpony, vyjm. slova, pod. jména, slovesa)

KaSv – kamarádství – sestavení osnovy (vyprávění o nejlepším kamarádovi)

LV – čtení časopisů, novin, webových stránek

 

Matematika:

A – opakování – slovní úlohy, písemné násobení, dělení

G – obvod obdélníku

 

Německý jazyk:

Opakování probraných témat z 1. pololetí – obchod, oblečení

 

Dějepis:

Renesance – výpisky osobně

Udatné dějiny českého národa - https://www.youtube.com/watch?v=se8TZ9rIBZk

Učitelské video o renesanci - https://www.youtube.com/watch?v=u1wlC7MQPVo

Byl jednou jeden člověk - https://www.youtube.com/watch?v=TLdjAcENMlw

 

Občanská výchova:

Souhrnné opakování – hospodaření domácnosti, peníze, zaměstnání, kvalifikace

 

Přírodopis:

Houby bez plodnic – kvasinky, plísně.

Houby s plodnicemi – jedovaté, nepoživatelní, jedlé.

Otrava houbami.

ZEMĚPIS -  Podívej se na poslední prezentaci o tentokrát o Moravskoslezském kraji:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EZa6XIrw48VEv70jE7Na7GIBtKSt-z_0IMJNPuxBg3xlgQ?e=1hQ982

Vypracuj závěrečný test na Moravskoslezský kraj:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UMzk1OUxMR1hDTVhYOEo1NEJRSDFaRUU3RS4u

Zdraví Rak Petr 🙂

FYZIKA

Archimedův zákon, atmosférický tlak- opakování

https://www.youtube.com/watch?v=uRa_NIRoA6k

https://www.youtube.com/watch?v=6a5A3gK9uXI

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊