Archiv: !

15.6. - 19.6. 2020

9.B

Německý jazyk:

Das Reisen – Das Reisen nach Prag - překlad jednoduchého textu.

Opakování témat z 1. pololetí - město a vesnice, povolání.

IX.B

Moji milí deváťáci,

Je tu další týden a s ním práce pro Vás. Pěkně pracujte a trénujte své znalosti a dovednosti. Vypracované mi pošlete nebo přineste osobně.😀

 

MATEMATIKA

Zopakujte si násobilku, převody jednotek délky a mrkněte cvičně na video v odkazu.

https://www.youtube.com/watch?v=oAjSY0u6NoU

 

MATEMATIKA- Geometrie

Objemy těles- objem kuželu. Shlédněte video.

https://www.youtube.com/watch?v=S5LqRXz3kA8

 

ČESKÝ JAZYK

Opakování- předpona(od-, za-, na-, roz-, u-), přípona, slova se skupinami bě- bje, vě- vje, mě- mně + z, ze (koho, čeho) s, se (kým, čím)- zopakujte si, v jakých případech píšeme a shlédněte video.

https://www.youtube.com/watch?v=SzMKBoDSHRA

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Tématem pro tento týden je opakování všeho, co jsme probrali v 9. ročníku: Vaším úkolem je vymyslet Možnosti budoucnosti žáků ukončujících základní školní docházku.

 

ZEMĚPIS

Austrálie- krajina a pohoří, zemědělství, nerostné bohatství a obyvatelstvo. Kdo byl James Cook?

https://www.youtube.com/watch?v=nP0x8p1tuKE

https://www.youtube.com/watch?v=K2U4k77TP6A

 

PŘÍRODOPIS

Energie, vlivy prostředí na lidské zdraví

https://www.youtube.com/watch?v=utAwU1ww_7s

https://www.youtube.com/watch?v=6QroPmc3iAc

 

DĚJEPIS

Opakování- 1. světová válka

https://www.youtube.com/watch?v=uXTHAUQt5aU

 

FYZIKA

Měsíc- fáze Měsíce

https://www.youtube.com/watch?v=KGO4xX4ARt4

https://www.youtube.com/watch?v=vRwcbLFV1Co

 

Mějte se krásně a makejte.  Jana Volrábová 😊

CHEMIE - Prostuduj si následující prezentaci na téma Organické látky - SACHARIDY:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EQGmr0XxpzFHnoDCxkcZ1CQBRuydlcC4kchRg5j10X7hNA?e=T1gLhN

Vypracuj poslední test na ORGANICKÉ LÁTKY - SACHARIDY
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UMjJSNElVQ1pYSFQ0UkwyUzIyOFQyUUlVMi4u

Zdraví Rak Petr 🙂