Archiv: !

PéeFka roku

… opět PF

Na konci každého kalendářního roku se žáci v rámci hodin Informatiky účastní vlastní tvorby PF“ Tento projekt je zaměřen na grafickou fantazii našich žáků. Celkem bylo zdárně dokončeno 51 prací a po celoškolním hlasování se nejlépe umístila PF, kterou vytvořil žák z VIII.BS. Na dalších místech s vysokým počtem bodů se umístili dva žáci z 9. A.

Děkujeme všem žákům a vyučujícím, kteří se do tvorby PF 2022 zapojili.

Mgr. Lenka Adámková, Petr Rak