Archiv: !

Školní projekt: Vánoční výstava

Vánoční výstava v omezeném režimu

V týdnu od 13. 12. do 17. 12 probíhala na naší škole každoroční vánoční výstava, kde žáci naší školy, vystavují své vánoční a zimní výrobky, které si připravili pro své blízké. Jako již v loňském roce, z důvodu nepříznivého vývoje spojeného s onemocněním Covid, byla i letos, pouze pro naši školu, bez přístupu veřejnosti. I když nás to velice všechny mrzí, snad jsme si ji všichni užili. Žáci a žákyně navštěvovali výstavu podle připraveného rozpisu.

V úterý 14. 12. v rámci své praxe, vyráběli studentky z pedagogické školy s našimi žáky z mladších ročníků, jednoduché vánoční výrobky (andělíčky, papírové perníčky, Mikuláše, skřítky a další). Měly vše velmi pěkně připraveno a dětem se práce s nimi velmi líbila a užily si to. Za to bych chtěla studentkám touto cestou moc a moc poděkovat.

Také moc a moc děkuji všem, kteří pomáhali jak s instalací výstavky, tak s výzdobou obou hal ve škole, i těm, co přispěli svými výrobky na výzdobu v hal. Velký dík patří také chlapcům z 9.A, kteří společně s panem učitelem Rakem, v rámci pracovních činností pomohli nejenom s přípravou i uklízením stolů na výstavu, ale i vyrobili nádherné dřevěné sněhuláky do vestibulu školy. Velký dík patří paním asistentkám, které se zapojili do výzdoby školy a také paní učitelce Černé, která pomohla s výzdobou a instalací. A velký dík patří žákům školní družiny 2. oddělení, kteří se podíleli nejenom na výrobě ozdobiček na vánoční stromečky, ale také je nazdobili.

Pevně věřím, že se i přes tuto nepříznivou dobu výstava líbila jak žákům, tak i pedagogům, a že si ji všichni společně užili. A hlavně doufám, že v příštím roce, už bude situace taková, aby se výstava mohla opět konat i pro veřejnost, se vším, co k tomu patří.

Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnou jak výzdobu hal, tak výrobky našich žáků i práci dětí se studentkami z pedagogické školy.

Závěrem bych Vám všem chtěla popřát krásné, pohodové, a hlavně klidné vánoční svátky a ať si je všichni ve zdraví užijete.

Napsala a nafotila Alena Niklová