Archiv: !

SPOLEČNÉ DRUŽINOVÉ ODPOLEDNE V LEDNU

Turnaj v kuželkách

V měsíci lednu jsme si opět udělali společné odpoledne s 1. oddělením ŠD. Tentokrát jsme společně uspořádali“ Turnaj v kuželkách“. Na konci turnaje byli vyhodnoceni a odměněni nejen nejlepší jednotlivci, ale i celá oddělení. Každý jednotlivec dostal medaili a sladkou odměnu, a každé oddělení pak diplom. Odpoledne jsme si všichni společně moc užili a z odměn měly děti také radost.

Napsala a nafotila Alena Niklová