Archiv: !

IT dílny – 9. A

workshop

Výchovná poradkyně naší školy Mgr. Simona Průšová sjednala pro vycházející žáky workshop, jehož realizátorem bylo SVČ Most. Workshop byl zaměřený na podporu polytechnického vzdělávání žáků. Cílem byl rozvoj jejich digitální gramotnosti. 

Žáci sestavovali model dle plánku v PC z robotické stavebnice LEGO.  Zábavnou formou a během velmi krátké doby se pod vedením zkušených lektorů naučili sestavený objekt naprogramovat. Žáky tato činnost velmi oslovila a bavila.

Prostřednictvím polytechnického vzdělávání získali poznatky o technice a osvojování si technických dovedností. V neposlední řadě využíváním digitálních technologií došlo k rozvoji jejich digitální kompetence, která je klíčovou kompetencí jak pro život, tak i pro celoživotní vzdělávání.

Text a foto: Mgr. Dagmar Křížová