Archiv: !

Cvičná škola

Studentky 3. ročníku VOŠ praktikují na 1. stupni ZŠ.

I v letošním školním roce studentky 3. ročníku VOŠ obor Předškolní a mimoškolní pedagogika pod vedením Mgr. Jitky Doušové praktikují na pozici asistent pedagoga. Studentky své nabyté vědomosti uplatňují při práci s žáky na 1. stupni základní školy. Na praxi si připravují pracovní listy a pomůcky, které využívají v matematice, českém jazyce, člověk a jeho svět, pracovních činnostech či výtvarné výchově.                Studenti jsou ve třídě určitě přínosem, protože poskytují žákům  individuální přístup a zajímavé aktivity.  

text a foto: Mgr. Jana Hofferová