Archiv: !

Školní čtenářský klub

žáci navštívili školní knihovnu

Školní čtenářský klub

 V letošním školním roce pokračuje činnost „Školního čtenářského klubu“. Žáci se budou v klubu setkávat každou středu.

Cílem činnosti „Školního čtenářského klubu“ je prohloubení čtenářské gramotnosti žáků, která je nezbytným předpokladem pro jejich další vzdělávání.

V prvním říjnovém týdnu žáci navštívili školní knihovnu. Přivítala je zde paní učitelka Mgr. Anna Komendová. Seznámila je s pravidly a chodem knihovny i s rozdělením a umístěním knih v regálech. S opravdovým nadšením a zájmem poslouchali její poutavé vyprávění o knihách. Ukázala žákům - prvňákům, že si knihu mohou přečíst jen díky obrázkům, aniž by museli umět číst. Žáci byli z návštěvy nadšeni a odcházeli s vypůjčenými knihami pod paží. Po jejich přečtení si mohou vypůjčit další knižní tituly. Na výběr mají nepřeberné množství knih.

Smyslem čtenářského klubu je zvýšení zájmu žáků o četbu i literaturu
a v neposlední řadě také zažití radosti z přečtených knih.

Text: Mgr. Dagmar Křížová

Foto: Mgr. Žaneta Prošková