Archiv: !

Náladovník

Náš nový pomocník

Náladovník

 

 

Nová kolegyně v našich řadách

 

 

Není snad pedagoga, který by si nepřál, aby se žáci cítili ve škole dobře. Denně se vyskytne nepřeberné množství situací, kdy je dobré vědět, v jakém se nachází žák rozpoložení a jak na něj určitá činnost působí. Už jen s jakou náladou přichází ráno do školy, je nutné vědět.

 

Na naší škole se těmto zjištěním věnujeme již před branou školy. Pro mnohé žáky s různými stupni mentálního postižení je však slovní vyjádření emocí natolik obtížné, že je potřebné aplikovat alternativní způsoby komunikace. Jedním z osvědčených způsobů je náladovník.

Každá třída dle svých preferencí používá v různých formách zpracování rozličné druhy náladovníků. Převážně se jedná o laminovaný tisk tří základních emotikonů JKLdoplněný fotografiemi žáků nebo kolíčky. 

 

Chtělo to však něco víc. Náladovník s přidanou hodnotou.

Náladovník, který nalezne primárně využití v hodnocení režimu dne, ale díky snadnému transportu i k hodnocení pravidelných školních projektů a akcí. Nabídne snadné, nenásilné a anonymní vyjádření nálady, emocí a pocitů u žáků. Bude využitelný pro celou školu, v jakémkoli čase a činnosti. Poskytne snadno vyhodnotitelnou zpětnou vazbu s okamžitou vypovídající hodnotou. Umožní zároveň bezprostřední prostor k sebereflexi pedagogů a následnému zlepšení klima školy. 

 

Jako úžasnou příležitostí se tak jevila výzva firmy Prusa Research, kdy společnost nabízí 3D tiskárnu do vlastnictví školy, pakliže škola vypracuje kvalitní záměr, jak tiskárnu využít k prospěchu žáků. Naše představa byla jasná. Potřebujeme náladovník!

Byl vyroben prototyp, ověřen na pilotní třídě, projekt zaslán společnosti k posouzení, následován časem čekání a držením palců.

 

Nechlubili bychom se, kdybychom neuspěli.

Tak se tedy chlubíme… Získali jsme 3D tiskárnu a s ní možnost jednotnosti, snadnější manipulativnosti a především trvanlivosti pomůcek.

3D tiskárna je nyní plně v naší režii, tak to již půjde rychle. Dotištěn bude potřebný počet emoji žetonů a náladovník může vyrazit do pracovního procesu.

 

text a foto: Mgr. Žaneta Prošková