Archiv: !

Dokážu to

Učíme se hrou

Žáci se v kroužku scházejí pravidelně v úterý 1x za 14 dní (nebo dle potřeby častěji) od 12,35 do 13,20 hod. ve třídě 5. B. Kroužek navštěvují žáci 1. stupně základní školy, kteří z jakéhokoli důvodu mají obtíže zejména v matematice nebo českém jazyce.

Hravou formou získávají potřebné vědomosti a dovednosti. Postupně překonávají dílčí vzdělávací nedostatky způsobené absencí ve škole především z důvodu nemoci. Kroužek navštěvují i žáci, kteří potřebující prodloužený výklad a časté opakování. Smyslem této aktivity je motivovat žáky k lepším vzdělávacím výsledkům a zvýšit u nich zájem o školu.

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová