Archiv:

Dar od střední školy

Hrajeme si a zároveň rozvíjíme svou kreativitu a představivost

Žáci naší školy s nadšením využívají dřevěné konstruktivní stavebnice, které jsme dostali darem od VOŠ – obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika. Při stavění trojrozměrných staveb se učíme vzájemné spolupráci, trpělivosti a rozvíjíme svou prostorovou představivost.

Řadu let se žáci obou škol setkávají v rámci plnění pedagogické praxe, která je oboustranně přínosná. Naše poděkování patří především vedoucí pedagogické praxe Mgr. Jitce Doušové, která svým profesionální a laskavým přístupem přispívá ke vzájemné spokojené spolupráci.  

 

Text: Mgr. Martina Čáková

Foto: Mgr. Ludmila Prokopová a Mgr. Blanka Kučerová