Archiv:

Logopedie

Řečová aktivita

Především pro žáky 1. třídy ZŠ je v tomto školním roce určena aktivita Logopedie. Aktivita je zaměřena na rozvoj obsahové i zvukové stránky řeči, ale také na rozvoj motoriky, grafomotoriky a zrakového a sluchového vnímání. Cílem je zlepšení úrovně komunikačních dovedností, popř. zavedení alternativních způsobů komunikace. Scházíme se každé pondělí od 11.40 do 12.20.

  PaedDr. Iva Gregorová, vedoucí aktivity