Archiv:

5. AS opět v muzeu...

POZOR! ELEKTŘINA!

Co to je elektřina?

K čemu nám slouží?

Kde se vyrábí?

Co je pro nás nebezpečné?

Odpovědi na tyto otázky jsme dostali v Oblastním muzeu v Mostě na výstavě KDYŽ VĚK JE JEN ČÍSLO – 80 LET ELEKTRÁRNY V KOMOŘANECH. Děti si vyzkoušely ,,kouzelné“ brýle, viděly zajímavé předměty, stavěly komín, zahrály si týmové pexeso a dostaly pracovní listy, které zobrazují (ne)bezpečné situace ohledně elektrického proudu. Super zážitek!

PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka