Archiv:

Světový den zvířat 2023...

... jsme si připomněli v 2. A.

Svatý František z Assissi, mnich františkánského řádu, zasvětil celý svůj život péči o opuštěná a nemocná zvířata. Zemřel před 797 lety, dne 4. října, proto byl tento den ustanoven Mezinárodním dnem zvířat. V tento den si připomínáme skutečnost, že jsou zvířata neodmyslitelnou součástí našeho světa. Oslavy Mezinárodního dne zvířat probíhají od roku 1931 na mnoha místech, zejména však v zoologických zahradách nebo záchranných stanicích pro zvířata.

Žáci 2. A si tento svátek připomněli v hodině Člověk a jeho svět. Povídali si o tom, kolik živočišných druhů žije na naší planetě. Jak je každý živočich svým způsobem jedinečný, obdivuhodný a neopakovatelný. Připomněli si také to, že již mnoho živočichů vyhynulo a jejich obnova není možná. Proto bychom se měli k naší přírodě chovat lépe, aby z ní nemizeli jak živočichové, tak i rostliny. 

 

Text a foto: Mgr. Dagmar Křížová