Archiv:

Žáci 2. A a 3. B přednesli slib Řádu čtenářského...

...poklekli na koleno a sám pan král je pasoval na rytíře.

Slib rytíře Řádu čtenářského

„Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů a básniček, že se budu vždy chovat jako rytíř Řádu čtenářského. Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady. Budu se k nim chovat opatrně a s úctou. Budu je mít rád.“

 

Pasování, které se uskutečnilo v Městské knihovně v Mostě, předcházel přednes slibu, ale také splnění úkolů, které si pro žáky připravila jak dvorní dáma, tak i šašek. Dvorní dáma žáky provázela po království knih a postupně jim zadávala jednotlivé úkoly. Museli například prokázat, že se umí v království knih správně chovat a pohybovat. Dokázat i to, že dobře znají abecedu, umí číst i hádat hádanky. V oblíbeném čtenářském koutku jim ukázala spoustu zajímavých a magických knih.  

Poté, co žáci přednesli slib, byli králem slavnostně pasováni na čtenáře a stali se strážci a ochránci království knih. Na závěr slavnostního aktu všichni obdrželi knihy, sladkosti a upomínkové předměty.

Říjnové dopoledne jsme si všichni náležitě užili. Děkujeme... J

Text: Mgr. Dagmar Křížová          

Foto: Mgr. Karolína Cibuzarová