Archiv:

Školní projekt v rámci OP JAK

Divadlo v krabici – festival pohádek

V úterý 23.4. se žáci tříd 5.A, 5.B, 6.A proměnili v herce a každá třída uvedla nastudovanou pohádku, kterou při festivalovém dopoledni odehrála před svými kolegy. Pohádku O Červené Karkulce představil divadelní soubor třídy 5.A, pohádku O Koblížkovi uvedl soubor 5.B, pohádku O perníkové chaloupce odehrál soubor třídy 6.A. Všechny herecké kolektivy se snažily odehrát představení co nejlépe, byly odměněny potleskem a vyslechly si i pochvalu od „herců“ z jiných souborů. Protože se při představení ne vše povedlo, zazněly i kritické připomínky, které ale pomohou zlepšit herecké výkony a celé představení.

Přestože hraní divadla vypadá jako jednoduchá legrace, žáci se přesvědčili, že je to velké umění a pořádná dřina, která zabere spoustu času. Divadlem se jednotlivé třídy zabývaly už od února. Začalo to návštěvou divadelního představení Staré pověsti české a prohlídkou zákulisí. Pak se objevil nápad zkusit si také zahrát divadlo. Nejprve bylo nutné vybrat pohádku, následovalo vytvoření loutek, velkým oříškem byla výroba kulis. Nejvíce času zabrala realizace představení tzn. výběr rolí, herců, čtení scénáře, spojení mluveného slova s pohybem loutky. Nakonec vznikla tři pěkná představení a malí herci si vyzkoušeli hrát divadlo před diváky.

Text: Mgr. Ivana Žižková

Foto: Mgr. Ludmila Prokopová, Mgr. Blanka Kučerová