Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

PÉEFKA ROKU

Charakteristika projektu: Tvorba PF v hodinách Informatiky, které budou hodnoceny žáky školy. Vítězná práce se stane součástí PF školy.

- rozvíjí u žáků kreativní myšlení, pružnost nápadů a originalitu
- rozvíjí schopnosti a dovednosti při práci s výpočetní technikou
- vede k samostatnosti a k soustředěnosti při práci
- rozvíjí u žáků představivost
- učí žáky konkurenceschopnosti
- rozvíjí u žáků schopnost hodnocení a posuzování náročnosti práce ostatních, ale i své
Přínos projektu: zapojení žáků do reprezentace školy; praktické využití vědomostí a dovedností získaných při používání různých grafických aplikací v hodinách Informatiky.

Soutěž o nejhezčí PF přání do roku 2010 probíhala od 16. 11. do 27. 11. 2009 a žáci je tvořili v hodinách Informatiky pod vedením p. uč. Raka, Brunnerové, Kubíkové, Markové a Nekolové. Celkem se zúčastnilo 66 žáků ze 13 tříd.

Všechny vytvořené PF byly vystaveny na magnetické tabuli v hudebně první týden v prosinci (1.12. – 7.12.), kde také proběhlo hlasování všech žáků a učitelů.

Vítězi o nejhezčí PF 2010 se stali žáci Karel Bača z kategorie 5. – 7. tříd a Lucie Remutová z kategorie 8. - 9. tříd. Jejich práce jsou vystaveny v pojízdné vitrině v hale školy.

Rak Petr