Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Charakteristika projektu: Výrobky s vánoční tématikou, má mezioborový a mezikulturní
charakter:
- napomáhá žákům uvědomit si právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich sociální příslušnost,
- pomáhá uvědomovat si význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého; lidská solidarita,
- pomáhá navazovat a udržovat vztahy mezi vrstevníky, respektovat druhé lidi,
- rozvíjí schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení,
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality).
Přínos projektu: napomáhá žákům uvědomit si kulturní rozdíly a lidské vztahy, vede k rozvoji kreativity. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní.


Pod vedením p. uč. Aleny Niklové se uskutečnila tradiční vánoční výstava v hale školy.
Žáci celé školy se svými učiteli vystavovali své výrobky s vánoční tematikou a bylo se na co dívat. Nechybělo ani promítání našich prací, které zajistil p. uč. Rak Petr.
Návštěvníci si výstavu mohli nejen prohlédnout, ale také vyrobit si vánoční přání nebo drobné ozdoby na vánoční stromek.

Děkujeme všem žákům a učitelům za krásnou podívanou.

Mgr. Brunnerová Lenka
Foto: Mgr. Iva Horňáková, Mgr. Lenka Brunnerová

Na záložce Fotogalerie v albu Vánoční výstava si můžete v klidu vše prohlédnout.