Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

ŠKOLNÍ AKADEMIE

Charakteristika projektu: Příprava vystoupení, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality),
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci,
- rozvíjí individuální a sociální chování, sebeovládání,
- posiluje své sebevědomí,
- přispívá k pozitivnímu naladění mysli – uvolnění, relaxace,
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních.
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální.

Předposlední den školního roku 2009/2010 jsme trávili v kinosále školy na školní akademii, kterou zorganizovala Mgr. Dáša Kubíková. Hudbu zajistila Mgr. Petra Marková, prezentaci na téma Revitalizace školní zahrady zpracoval a promítal p. uč. Rak, stejně jako prezentaci s názvem Životaběh školy p. zást. Mgr. Lenky Brunnerové.
Hlavním programem však byla dojemná a krásná vystoupení žáků naší školy pod vedením jejich učitelů.
Výzdoba kinosálu byla tematicky zaměřena na mašinku, která odváží žáky naší školy na prázdniny. Každá třída si vyzdobila svůj vagon dlouhé mašinky. Tuto výzdobu zajistila Mgr. Ivana Horňáková.
Zpestřením byla soutěž o nejdelší vlasy mezi žáky i učiteli.
Rozloučení se školou bylo radostné zakončení školního roku.

Mgr. Lenka Brunnerová
Foto: Mgr. Ivana Horňáková, Mgr. Lenka Brunnerová