Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Recyklohraní

Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.
• www.recyklohrani.cz
• V loňském školním roce jsme se umístili mezi 37 nejlepšími a nejaktivnějšími školami v České republice a získali jsme diplom a prémii 2000 bodů.
• Na začátku školního roku máme 4057 bodů.