Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Sedm barev duhy

V letošním školním roce bude žáky 2. stupně provázet projekt nazvaný „Sedm barev duhy“. Proč právě duha? Jednotlivé barvy duhy plynule přecházejí jedna ve druhou, stejně jako všechno dění v přírodě i ve světě kolem nás. A my bychom chtěli naše žáky vést k umění žasnout nad krásou přírody, k uvědomění si naší naprosté závislosti na ní a k zájmu o svět kolem nás, kde příroda a lidé jsou spolu nerozlučně spojeni. /úryvek v textu metodiky/
• Každý měsíc budou žáci plnit aktivity k dané barvě.