Archiv: !

DRAKIÁDA

Charakteristika projektu: Výroba draků, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality),
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,
- rozvíjí dovednost pracovat v týmu a schopnost ovlivňovat kvalitu společné práce,
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních.
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce; soutěživosti mezi žáky. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní.

V úterý 26.10. proběhla na naší škole Drakiáda, která byla zahájena v tělocvičně školy, kde se sešly třídy ZŠS a 1.-4. třídy ZŠP. Proběhla zde přehlídka draků a soutěže: v malování,
dokreslování a skládání puzzle draků, dračím řevu a nakonec si děti zařádily dračím tancem.
Den plný draků pak pokračoval na louce před školou. Tam se sešli všichni žáci školy
se svými učiteli a díky pěknému počasí předvedli své vyrobené i zakoupené draky ve své kráse a v létání.
Na závěr proběhlo vyhodnocení a předání diplomů.

Miluše Vondráčková