Archiv: !

Pedagogický sbor

Základní škola speciální

PS ZŠS - Mgr. Jelínková Lenka
I.AS - PaedDr. Gregorová Iva
III.AS - Mgr. Chabrová Marie
IV.AS - Bc. Mayerová Regina
V.AS - Mgr. Nastoupilová Jana
VI.AS - DiS. Šustrová Věra
VI.BS - Mgr. Prošková Žaneta
VI.CS - Píchová Věra
VI.DS - Mgr. Jelínková Ivana
VII.AS - Řáhová Veronika
IX.AS - Mgr. Komendová Anna
IX.BS - Mgr. Jelínková Kateřina
X.AS - Mgr. Frolíková Lenka

Základní škola praktická

II.A - Mgr. Remutová Pavla
III.A - Mgr. Doušová Jitka
IV.A - Mgr. Hofferová Jana
IV.B - Mgr. Machová Jana
V.A - Mgr. Žižková Iva
V.B - Bc. Čáková Martina
VI.A - Mgr. Erika Bednárová
VI.B - Mgr. Nekolová Jana
VII.A - Alena Niklová
VII.B - Mgr. Průšová Simona
VIII.A - Mgr. Schützová Petra
VIII.B - Mgr. Kubíková Dáša
VIII.C - Mgr. Štičková Věra
IX.A - Vondráčková Miluše
IX.B - Pelešková Marie
IX.C - Mgr. Uldrychová Blanka

Praktická škola

PrŠ 1 - Mgr. Horňáková Ivana
PrŠ 2 - Mgr. Magdalena Kršková

Bez třídnictví

Mgr. Fesslová Růžena
Rak Petr
Šašková Lenka
Novotná Jaroslava
Hubínková Zuzana

Asistent pedagoga

Maxová Ivana
Drobná Eva
Šantorová Emílie
Dis. Plachá Lenka
Dis. Novotný Jakub
Drážková Jana
Dis. Sepešiová Barbora
Koldová Jaroslava
Skoupá Dana
Bejšovcová Jitka
Ihracká Markéta
Hofferová Jana
Cmíralová Jana
Humpoláková Vendula
Rejchartová Gabriela
Matěchová Jana

Školní družina

I. odd. - Kašparová Věra
II.odd. - Hubínková Zuzana