Archiv: !

PÉEFKA ROKU

Charakteristika projektu: Tvorba PF v hodinách Informatiky, které budou hodnoceny žáky školy. Vítězná práce se stane součástí PF školy.

- rozvíjí u žáků kreativní myšlení, pružnost nápadů a originalitu,
- rozvíjí schopnosti a dovednosti při práci s výpočetní technikou,
- vede k samostatnosti a k soustředěnosti při práci,
- rozvíjí u žáků představivost,
- učí žáky konkurenceschopnosti,
- rozvíjí u žáků schopnost hodnocení a posuzování náročnosti práce ostatních, ale i své.
Přínos projektu: zapojení žáků do reprezentace školy; praktické využití vědomostí a dovedností získaných při používání různých grafických aplikací v hodinách Informatiky.


Již tradičně ke konci kalendářního roku žáci v hodinách Informatiky samostatně vytvářeli PF 2011. Tohoto projektu se zúčastní žáci od 5. do 9 ročníků, letos se poprvé do akce připojila i 4. Žáci nižších ročníků vytvářeli PF 2011 pomocí aplikací Malování, Wordu a CorelDraw9. Někteří žáci využili možnosti kreslení pomocí tabletu.
Celkem bylo do soutěže vytvořeno 62 ks PF 2011. Hlasování o nejhezčí PF školy probíhalo v hudebně od 6.12 do 10.12.2010, kde byla všechna PF barevně v tištěné podobě umístěna na nástěnce. Hlasování bylo rozděleno na dvě kategorie: žáci 4. – 7. tříd a žáci 8. – 9. tříd. V první kategorii bylo odevzdáno celkem 134 hlasů a zvítězila PF vytvořená žákem Mariánem Bendíkem z 5.B. V druhé kategorii bylo odevzdáno 131 hlasů a se stejným počtem hlasů skončila PF, kterou vytvořil Petr Hromý z 9.C a Marián Drahňák z 9.A.

Rak Petr