Archiv: !

DEN MÉDIÍ

Charakteristika projektu: Informuje o fungování a vlivu médií ve společnosti:
- žáci se ve třech dílnách seznamují se třemi formami mediálního sdělení prostřednictvím:
l. novin a časopisů
2. fotografií
3. televize a rozhlasu
V každé dílně jsou žáci seznámeni s jednotlivými formami sdělení, učí se orientaci v nich a rozdílům mezi zprávou a reklamou. V další části usilují za pomoci techniky (PC,fotoaparát, kamera, magnetofon) o vytvoření vlastního sdělení,
- vede k porozumění obsahu sdělení,
- rozvíjí schopnost přiměřeně reagovat.
Přínos projektu: učí využívat médií jako zdroje informací a kvalitní zábavy, umožňuje získat představy o roli médií ve společnosti, učí využívat vlastních schopností v týmové práci, seznamuje s potřebnou technikou (PC, fotoaparát, kamera, magnetofonem). Rozvíjí kompetenci komunikativní.


Tak jsme se opět po roce setkali na projektu „DEN MEDIÍ“. Tento projekt se stal již tradicí naší školy a k naší velké radosti se jej účastní čím dál více tříd. Proto se letos Den medií konal v kinosále.
Na této akci třída 6.A informovala o výletě ke Dni Země na Benedikt.
Třída 6. B si připravila prezentaci o Nových 7 divech světa, což bylo velmi poučné.
Třída 8. A nám velice vtipnou formou představila svoji třídu. Prezentace měla veliký ohlas.
8. B si připravila pěknou fotoreportáž z akce o vysazování stromků v Havrani v rámci projektu Les ve škole.
Třída 8. C nám předvedla, jací jsou atleti a vzpěrači v hodinách Sport a zdraví.
9. A nás svojí prezentací s názvem Most očima 9.A seznámila se starým, již zbouraným Mostem a porovnávala, např. staré divadlo s novým, nemocnici atd.
Třída 9. A měla připravenou fotoreportáž o své třídě, kde jsme měli možnost vidět, co vše se vytvořilo na školním pozemku.
9. C seznámila ostatní spolužáky s raperovým idolem Rytmusem a zároveň představila svoji třídu.
Den medií se vydařil a nyní se můžeme těšit na příští rok, na další skvělé dopoledne strávené získáváním a předáváním informací od žáků.

Petr Rak
Foto z akce a z její přípravy najdete ve Fotogalerii.