Archiv: !

MASOPUSTNÍ REJ

Charakteristika projektu: Výroba masek, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality),
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,
- rozvíjí dovednost pracovat v týmu a schopnost ovlivňovat kvalitu společné práce,
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních.
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce; soutěživosti mezi žáky. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní.


Na pátek 25. 2. 2011 připravila paní učitelka Mgr. Jana Machová masopustní rej, který byl určen pro žáky 1. stupně Základní školy praktické a žáky Základní školy speciální.
Žáci ve svých maskách měli sraz v 10:00 hod v tělocvičně. Někteří žáci si své masky vyráběli se svými učitelkami v rámci výtvarné výchovy. Aby masky neměly lehký vstup, musely projít několika připravenými úkoly. Mezi tyto úkoly patřil, např. hod do obruče balónkem, jízda na koloběžce. Mladší žáci měli za úkol vybarvit klauna a starší měli ukázat klaunovi cestu bludištěm. Tato cesta vedla od klauna k jeho stanu.
Na závěr se masky prošly po celé škole a mohly se tak předvést. Všechny masky byly pěkné a někdy bylo těžké rozeznat učitele od žáků.
Jana Drážková