Archiv: !

MÁŠ PRÁVO NA ŽIVOT V BEZPEČÍ

Charakteristika projektu: Má mezioborový charakter, výchova k bezpečnosti
(dopravní výchova), bezpečnost při cestě do školy, jízda na koloběžce, dopravní značky, výtvarná soutěž např. dopravní prostředky, apod., dopravní soutěž:
- vede žáky k pochopení významu řádu a pravidel silničního provozu,
- vede k uvědomění si vlastní odpovědnosti za svá rozhodnutí s vědomím jejich důsledků,
- rozvíjí disciplinovanost a vychovává k úctě k zákonu,
- motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat,
- vede žáky k správnému chování v situacích ohrožující život a zdraví.
Přínos projektu: vede k uvědomění si občana jako odpovědného člena společnosti. Vede k rozvoji kompetence občanské.


Minulý týden naši školu navštívila paní Lucie Jungmanová z Městské policie v Mostě a se žáky
z 1. stupně ZŠP si povídala na téma práva a bezpečí dětí. Žáci bedlivě poslouchali, sledovali prezentaci na PC a zapojovali se do rozhovoru. Přednáška byla velmi poučná a zajímavá, Městské policii tímto děkujeme.

Napsala: Mgr. Jana Hofferová
Foto: Mgr. Ivana Žižková, Mgr. Jitka Doušová