Archiv: !

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Charakteristika projektu: Výrobky s velikonoční tématikou, má mezioborový a mezikulturní
charakter:
- napomáhá žákům uvědomit si právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich sociální příslušnost,
- pomáhá uvědomovat si význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého; lidská solidarita,
- pomáhá navazovat a udržovat vztahy mezi vrstevníky, respektovat druhé lidi,
- rozvíjí schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení,
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality).
Přínos projektu: napomáhá žákům uvědomit si kulturní rozdíly a lidské vztahy, vede k rozvoji kreativity. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní.


V pondělí 18. 4. 2011 se na naší škole opět konala již tradiční velikonoční výstavka. Návštěvníci si zde opět mohli prohlédnout výrobky žáků naší školy, které připravily a vyrobili společně se svými paními učitelkami. Tentokrát to byly samozřejmě výrobky s jarní a velikonoční tématikou. Jako každý rok, i letos si zde mohli žáci z různých MŠ i ZŠ vyrobit pod vedením dívek z 8. A 9. tříd naší ZŠ praktické jednoduché velikonoční dekorace. Tentokrát to byl košíček s vajíčky a květináč s travičkou a velikonoční kraslicí. O tuto činnost byl velký zájem a mnoho dětí využilo si tyto dekorace vyrobit.
Na výstavě bylo opět k vidění i zdobení perníčků a malování kraslic voskem. I když v letošním roce byla menší návštěvnost, než v letech minulých, přesto si myslím, že výstava se i letos líbila. Svědčí o tom i zápisy v Návštěvní knize“. Některé zápisy z této knihy budou citovány v závěru. Tímto bych chtěla velmi poděkovat všem návštěvníkům výstavy za přízeň, kterou nám opět projevili svou návštěvou. Ale hlavně patří velké díky paní učitelkám a jejich žákům, kteří se podíleli nejenom na zdárném průběhu výstavky, ale hlavně na výzdobě haly školy, ve které se výstava každoročně koná. Za to jim všem patří velký dík. A nyní již slibované ohlasy na výstavku, vybrané z „Knihy návštěv.“
Příspěvky:
• Velmi pěkná výstava, jste šikovní. Výstava se nám líbila. Byla plná nových a zajímavých nápadů. Děti z 1. A, B 14. ZŠ
• Výstava byla pěkná, dětem se líbila malovaná vajíčka, zajíčci a ovečky. Zajímavé nápady. MŠ Hutnická
• Moc krásná výstavka, úžasné nápady. Děkujeme. 4. ZŠ přípravná třída
• Kéž by všechny děti dělaly takové pěkné věci a neseděly stále u PC.
Fišerová
• Spousta zajímavých námětů, bylo úžasné, jak děti umějí o výrobku povídat, jak ho vytvářejí. Velice příjemná atmosféra velikonoc. Děkujeme. Povová Ivana
Uč. MŠ Hutnická, Most
• Vaše výstava byla velice krásná a inspirativní. Moc se nám líbila i dětem. Děti si mohly sami vyrobit velikonoční dárky. Děkujeme za spoustu nových nápadů. Děti a p. uč. Z MŠ Komořanská
• Moc hezká velikonoční výstava, která v mnohém inspiruje k výtvarné práci s dětmi. Děkujeme. MŠ Sochorova, Most
Jsme rádi, že se výstava opět líbila a už se na všechny těšíme na předvánoční.
Děkujeme.
Alena Niklová – organizátor výstavy a všichni ostatní učitelé i žáci naší školy
Foto: Mgr. Jana Hofferová
Více na záložce Fotogalerie (nafotila Mgr. Ivana Horňáková)