Archiv: !

REJ ČARODĚJNIC

Charakteristika projektu: Výroba masek, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality),
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,
- rozvíjí dovednost pracovat v týmu a schopnost ovlivňovat kvalitu společné práce,
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních.
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce; soutěživosti mezi žáky.Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní.

36 čarodějnic se slétlo v pátek 29. dubna 2011 před naší školou. Počasí přálo a tak nic nebránilo čarodějnickému reji. Některé čarodějnice byly jako opravdové – ve vkusných kostýmech si užívaly při koštětových sportovních disciplínách. A úplně všechny baby čarodějné se vznášely při téměř opravdovém přeletu bez turbulencí na travnatém hřišti. Ostatní nesoutěžící si čarodějnic užívali při vybarvování čarodějnické omalovánky a při grafickém navrhování pilotních průkazů. Obojí bude vyhodnoceno skoronejvyšší čarodějnicí Fon Dráčkovou. Děkuji všem za milou účast. Reji zdar přeje Kub i Ková.
...více na záložce Fotogalerie