Archiv: !

DÁMA

Charakteristika projektu: Stolní hra Dáma:
- rozvíjí smyslové vnímání, pozornost a soustředění,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,
- vede k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a výkony,
- podporuje zdravou soutěživost,
- vede k poznávání vlastních pokroků a k chápání obecně používaných termínů a pravidel soutěže.
Přínos projektu: Rozvíjí logické uvažování, umožňuje získávání zkušeností v činnostech,
které přinášejí žákům radost, podporuje psychický vývoj žádoucím směrem, žáci se učí
překonávat stresové situace, podporuje proces sebezdokonalování se, žák se učí přijmout svou
prohru a uznat úspěch druhého. Vede k rozvoji kompetence k řešení problémů a k učení.

2. prosince proběhl turnaj v Dámě.
Turnaje se zúčastnilo celkem 24 vybraných žáků ze 6. až 9. tříd.
1. místo získal:
za 6. ročníky: Bača Karel
za 7. ročníky: Pospíšil Jaroslav
za 8. ročníky: Jankuj Luboš
za 9. ročníky: Drahňák Marian

V celoškolním finále obsadil 1. místo Marian Drahňák.
Vítězové byli odměněni sladkostí a diplomem.

Šašková Lenka