Archiv: !

LEHKOATLETICKÝ ČTYŘBOJ

Charakteristika projektu: Má mezioborový charakter, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahu ve třídě i mimo ni, rozvíjí u žáků sebeovládání:
- rozvíjí dovednosti pro pozitivní naladění mysli,
- rozvíjí sebepoznání a sebepojetí žáků,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro etické zvládání situací soutěže, konkurence,
- napomáhá naplňovat ve školních podmínkách základní sportovní myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.
Přínos projektu: vede uvědomění si spolupráce a soutěživosti, sebepojetí a sebehodnocení. Rozvíjí kompetence sociální a personální.

Jako každým rokem se opět naše škola zúčastnila okresního kola Lehkoatletického čtyřboje, které se již tradičně konalo na ZŠ speciální v Litvínově. Soutěže se zúčastnili mladší i starší žáci a žákyně. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: skok do dálky, sprint, vytrvalostní běh a hod kriketovým míčkem. Mnoho dětí si ze soutěže přivezlo diplomy a medaile za jednotlivé disciplíny. Dva žáci si dokonce přivezli pěkné věcné ceny. Dominik Slavík postoupil svými výkony do krajského kola, které se tentokrát koná v Mostě na 10. ZŠ dne 25. 5. 2011. Doufejme, že i tam se mu bude velmi dařit. Alespoň tak, jako v kole okresním. Všichni žáci a žákyně si závody užili a ze získaných cen měli radost. Tentokrát nám vyšlo i počasí, takže proběhlo v dobré náladě. Jako škola jsme skončili na krásném 2. místě.
Tímto bych chtěla všem zúčastněným žákům, žákyním i pedagogickému doprovodu poděkovat za účast a žákům hlavně za výkony, které předvedly. Čtyřboje se zúčastnili tito žáci a žákyně.
Mladší žákyně
Kósová Lenka 5. B
Horváthová Marie 4. A
Facunová Adéla 4. A

Mladší žáci
Pokuta Daniel 5. B
Bača Karel 6. B
Tokár Patrik 5. B

Starší žákyně
Olahová Kristýna 7. A
Litauská Kateřina 8. B
Demeterová Alena(náhradnice) 8. B

Starší žáci
Vašek David 7. A
Pechar Petr 8. C
Slavík Dominik 8. B
Pedagogický doprovod: Alena Niklová, Mgr. Věra Štičková, Jakub Novotný
Ještě jednou všem děkuji a věřím, že se sejdeme i napřesrok! Sepsala a nafotila Alena Niklová