Archiv: !

VYUŽITÍ PC - SOUTĚŽ

Charakteristika projektu: Zásady bezpečného používání internetu, využití internetu k ověření znalostí:
- vyhledávání potřebných informací,
- uplatnění získaných vědomostí a dovedností formou online testu na Internetu,
- zábavnou formou využívání počítačové sítě k ověřování znalostí a získání informací,
- získávání aktuálních informací o bezpečném používání internetu.
Přínos projektu: vede žáky k samostatnosti a zodpovědnosti za svá rozhodnutí, rozvíjí schopnosti spolupracovat a respektovat pravidla práce v týmu, rozvíjí logické uvažování. Rozvíjí kompetence komunikativní, k řešení problémů a k učení, výběr nejvhodnějšího způsobu řešení problémových situací.


Soutěž Využití PC se uskutečnila 2. června 2011 v učebnách PC 1 a 2. Této soutěže se zúčastnili žáci 6. - 9. tříd Základní školy praktické.
Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie. První kategorie - žáci 6. a 7. tříd měli za úkol vyhledat na Internetu zadané informace, které nalezli na internetových stránkách naší školy, tyto informace zkopírovat do textového editoru Word a zde text upravit dle zadání.
V této kategorii soutěžili:
6.A – Jiří Miškanič a Dominik Gorol
6.B – Ondřej Horvát a Anna Bílá
7.A – David Vašek a Kevin Bažo
7.B – Andrea Balogová a Julius Čobák
Vítězové této kategorie:
1. místo: 7.B – Andrea Balogová a Julius Čobák
2. místo: 7.A – David Vašek a Kevin Bažo
3. místo: 6.A – Jiří Miškanič a Dominik Gorol

Ve druhé kategorii – žáci 8. a 9. tříd, zde měli žáci za úkol upravit fotografii v grafickém editoru, vložit do aplikace Word a poté upravený soubor odeslat jako přílohu na příslušný email.
V této kategorii soutěžili:
8.A – Lukáš Košulič a Roman Chromý
8.B – Kateřina Litauská a Dominik Slavík
8.C – Ivan Mirga a Vašek Spilka
9.A – Petr Hejduk a Josef Janků
9.B – Marián Wurdák a Lucie Martínková
9.C – Petr Hromý a Andrea Heráková
Vítězové této kategorie:
1. místo: 9.C – Petr Hromý a Andrea Heráková
2. místo: 9.B – Marián Wurdák a Lucie Martínková
3. místo: 9.A – Petr Hejduk a Josef Janků

Všem výhercům gratulujeme!!! A ostatním děkujeme za účast.
Více na záložce Fotogalerie...

Petr Rak