Archiv: !

ŠKOLÁČKŮV SPECIÁL

Charakteristika projektu: Tvorba a vydávání školního časopisu, má mezioborový a mezikulturní:
- rozvíjí schopnost úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace,
- přispívá k využívání vlastních schopností při týmové práci,
- rozvíjí schopnost přiměřeně reagovat,
- rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti,
- rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy.
Přínos projektu: učí využívat médií jako zdroje informací a kvalitní zábavy, umožňuje získat představy o roli médií ve společnosti, učí využívat vlastních schopností v týmové práce, seznamuje s potřebnou technikou (PC, fotoaparát, kamera, magnetofonem). Rozvíjí kompetenci komunikativní. Zapojení žáků do mediální komunikace prostřednictvím tvorby vlastního sdělení.


• Vydáváme pět čísel časopisu během školního roku
• Pravidelně píšeme o dění na škole, o školních akcích i o úspěších žáků v soutěžích
• Články doplňujeme fotodokumentací
• Snažíme se zařadit i zajímavosti z internetu (rekordy, recepty, pro šikulky)
• Vydáváme speciály omalovánek, které jsou tematicky zaměřené (Vánoce, Velikonoce)
• Zpracováváme ankety mezi žáky školy
• Vymýšlíme soutěže o ceny
• Informujeme o zajímavých akcích v Mostě
• Učíme se vzájemné spolupráci
• Zdokonalujeme se v práci s počítačem, skenerem a tiskárnou
• Zajišťujeme prodej časopisu

Ve školním roce 2010/2011 pracují v redakci čtyři redaktoři: Jaroslav Pospíšil, Daniel Gebert, Josef Janků a Josef Kököny. Pepa Janků skončil v pololetí, ale i on odvedl za tři roky v redakci časopisu kus dobré práce.
Vydali jsme i letos pět čísel časopisu a dva speciály omalovánek. Chlapci pracují již samostatně, dokážou vytvořit finální stránky časopisu. Zvládají vyhledávání na internetu, kopírování a zpracování textů. Na mně je už jen pomoci s tématy, úpravou formátu stránky, opravit případné překlepy a tisknout. Děkuji všem svým šikovným redaktorům a těším se na spolupráci i v dalším školním roce.
Napsala Mgr.Ivana Horňáková