Archiv: !

Těžší je skončit, než začít

V pátek 8. 10. 2010 se žáci 6., 7., 8 a 9. ročníků ZŠ praktické a žáci 1. PRŠ, zúčastnili pořadu „Těžší je skončit, než začít“ v Městském divadle v Mostě. Tento pořad se zabýval problematikou užívání drog, důsledky a dopady plynoucí z drogové závislosti, jak na samotnou osobnost člověka, ale i na společnost.
Pořad uváděl moderátor Petr Mácha. Dále mluvila Hana Zýková, která je pracovnicí K – Centra, preventistka pro problematiku patologických jevů. Velmi pěkně mluvila o tom, proč vzniklo K – Centrum, jakou má funkci ve společnosti, vyprávěla o praktických zkušenostech s drogově závislými klienty, o škodlivých vlivech drog na organismus člověka. Zmínila se i o Výměnném programu – výměna injekčních stříkaček drogově závislým.
V programu měla vystoupit i Klára Truhlářová, bývalá drogově závislá klientka K – Centra, která se vyléčila z drogové závislosti a prošla odvykací kůrou. Bohužel se musela ze zdravotních důvodů omluvit. Velmi nás to mrzelo, protože její vyprávění z vlastních zkušeností by bylo pro žáky určitě velkým přínosem.
Kulturní vložku pořadu zajišťoval svými hudebními vstupy Julián Záhorovský, finalista 1. ročníku Superstar. Zazpíval své vlastní písně jako např. Tunely, Duše nebo Princezny. V závěru pořadu vyprávěl něco o sobě a o jeho vztahu k návykovým látkám.
Na úplný závěr pokládali žáci ze sálu všem třem účastníkům otázky, které se týkaly daného tématu. Myslím si, že žákům se pořad líbil a dozvěděli se určitě mnoho nového.
Pro žáky naší školy, kteří se pořadu zúčastnili, jsem vypracovala anketní otázky, které se vztahují k tomuto pořadu. Jejich odpovědi si budete moci přečíst příští měsíc (listopad) na nástěnce primární prevence ve škole.

Sepsala Alena Niklová – metodik primární prevence
Nafotil žák 9,A J. Janků