Archiv: !

Vyhodnocení soutěže Věnuj mobil

Žáci naší školy sbírali mobily, abychom získali další body v projektu Recyklohraní. Celkem jsme sebrali 89 mobilů. Nejvíce mobilů - 27 ks přinesli žáci z 2. PrŠ, na druhém místě s počtem 18 ks se umístili žáci 4. B a na třetím místě žáci 6. BS s počtem 9 ks mobilů. Úspěšné třídy byly odměněny diplomem a malým dárkem.
Napsala: Mgr. Jana Hofferová
Foto: Jana Mrázková