Archiv: !

Návštěva lesa

V měsíci květnu žáci osmých tříd vyjeli do Havraně za účelem zalesnění vymezeného okraje lesa.
Místní myslivec žáky seznámil s bezpečností při pobytu v lese a poučil je, jak bezpečně pracovat s nářadím, které budou používat při práci. Žáci pracovali ve skupinách, pod vedením myslivce vysazovali mladé stromky, určovali druh listnatých stromů, zasypávali zeminou, udusávali, zalévali a zřetelně označovali místo výsadby.

Mgr. Petra Schützová