Archiv: !

Školní časopis

Redakce školního časopisu se bude scházet každou středu od 13,30 do 15,00 hodin v počítačové učebně školy.

Vedoucí kroužku je Mgr. Ivana Horňáková.

Kdy: Redakce školního časopisu se bude scházet každou středu od 13,30 do 15,00 hodin v počítačové učebně školy.

V měsíci září proběhne nábor nových zájemců z řad žáků sedmých až devátých tříd.

Pokračovat budou  čtyři redaktoři , kteří zvládají práci s wordem i internetovým prohlížečem a v lońském školním roce se velmi dobře zapracovali.

Chceme společně vymýšlet zajímavá témata, naučné kvízy a křížovky, pro nejmenší zařadíme omalovánky, doplňovačky a skrývačky.

Pokusíme se o ankety mezi žáky i učiteli, o rozhovory s výjimečnými a úspěšnými žáky. Budeme sledovat dění na škole, zajímavé akce i projekty.

Zaměříme se na práci s fotoaparátem a následné zpracování a úpravy fotografií, abychom byli aktuální, pohotoví a zachytili každou společnou či třídní akci, která není obvyklá.

Zaměříme se též na zdokonalení psaného projevu a úpravu textu.

Kolektivní prací, vzájemnou pomocí i dílčími úkoly se budeme snažit vybudovat kvalitní tým, kladné pracovní i kamarádské vztahy.

Plněním zadaných úkolů,  dodržením termínů vydání čísel časopisů se učíme zodpovědnosti, svědomité práci a spolehlivosti.

V nadcházejícím školním roce budeme pokračovat ve vydávání školního časopisu každé dva měsíce, takže bude vytištěno pět výtisků.