Archiv: !

Školní projekt: Drakiáda

Letos proběhla drakiáda pro nepřízeň počasí v tělocvičně školy.

Charakteristika projektu: Výroba draků, má mezioborový a mezikulturní charakter: 
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality), 
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci, 
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence, 
- rozvíjí dovednost pracovat v týmu a schopnost ovlivňovat kvalitu společné práce, 
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních. 
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce; soutěživosti mezi žáky. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní. 

 

 

Jako každý rok, tak i letos proběhla na naší škole drakiáda.

 

Letošní byla rozdělena na 2 části. První část byla kreativní a proběhla v tělocvičně.

 

Byla zahájena dramatizací básničky „Drak“, kterou nacvičili žáci 3.A.

 

Po zahájení pokračoval program skládáním puzzlí draků, vybarvováním dračích omalovánek a kolektivním vytvářením a zdobením velkého papírového draka.

 

V závěru děti předvedly své vyrobené draky, zasoutěžily si v dračím řevu a zatančily při hudbě.

 

Drakiáda vyvrcholila dračí přehlídkou a průvodem celou školou s patřičným dračím řevem na každém patře. Na konci se draci rozloučili básničkou

 

Všichni soutěžící byli odměněni sladkostí a drobnou maličkostí a při úterním vyhlášení obdrželi diplomy.

 

 

 

Šašková Lenka, Vondráčková Miluše