Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Školní projekt: Čertice zdobí vánoční stromek

5. prosinec? A je to tu zas!

Mrkněte také na záložku Fotogalerie.

Charakteristika projektu:   Výsledky chování žáků, má mezioborový charakter:

- napomáhá žákům porozumět sobě samému i druhým,

- pomáhá získávat dovednosti pro řešení konfliktů, zvládat respekt, podporu i pomoc

- pomáhá primární prevenci rizikového chování,

- rozvíjí povědomí o základních mravních hodnotách,

- rozvíjí u žáků rozpoznání nevhodného a rizikového chování a uvědomění si možných důsledků.

Přínos projektu: napomáhá žákům zvládání vlastního chování – sebepoznání a sebepojetí, vede k utváření mezilidských vztahů. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální.

S velkou netrpělivostí byla tato událost očekávána ve 3.A.

V hodinách pracovních činností jsme si vyrobili kornouty na nadílku v podobě čertů, andělů a Mikulášů,  nacvičili si básničku pro čertici a připravili k ní obrázky čertíků.

Již od rána jsme se těšili ale zároveň i báli. Pod okno jsme dali košík s kornouty pro případnou nadílku a přesunuli se do kinosálu, kde jsme se setkali s moc pěknou čerticí  a se spolužáky z dalších tříd, kteří také čertici předvedli své připravené básničky nebo písničky.

 Přestože se všichni malí ,, hříšníčci“ trošku báli, vše nakonec dobře dopadlo. Na závěr si všichni společně pod čertovskou taktovkou zazpívali koledy, ozdobili stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami a odnesli si sladkou nadílku.

Mooooc se nám to líbilo. Děkujeme.

 

Miluše Vondráčková, as. Vlasta Zahrádková a žáci 3.A

 

5. prosince 2012 byla středa a do školního kinosálu byli pozváni žáci naší školy, aby společně s čerticí ozdobili vánoční stromeček. Při té příležitosti třídní učitelky nižšího stupně připravily opravdovou Listinu hříchů svých svěřenců a ti, aby své hříchy učinili co nejlehčí, vyrobili překrásné ozdobičky na stromeček. Některým žákům to však nebylo moc platné a tak čertici slibovali rukoudáním polepšení. A jak bývá pěkným zvykem, třídní kolektiv zazpíval písničku nebo přednesl básničku, čertice je odměnila sladkostmi a do pekla si odnesla prázdný pytel!!

 

Děkuji vedení školy za pomoc při uskutečnění akce, děkuji všem fotografům a rodičům za účast. Žákům, rodičům i jejich učitelům přeji mnoho překrásných vánočních chvil.

 

Vaše Čertice.