Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Školní projekt: Vánoční výstava

...a je tady naše dlouholetá tradice - vánoční výstava!

Charakteristika projektu:  Výrobky s vánoční tématikou, má mezioborový a mezikulturní

charakter:

- napomáhá žákům uvědomit si právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich sociální příslušnost,

- pomáhá uvědomovat si význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého; lidská solidarita,

- pomáhá navazovat a udržovat vztahy mezi vrstevníky, respektovat druhé lidi,

- rozvíjí schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení,

- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality).

Přínos projektu: napomáhá žákům uvědomit si kulturní rozdíly a lidské vztahy, vede k rozvoji kreativity. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní.

Nastal čas velké přípravy, kde se představí všichni žáci naší školy se svými krásnými výrobky. Nezapomeňte se podívat na záložku Fotogalerie - Vánoční výstava

S přípravou na vánoční výstavku jsme začali již brzy. Chlapci ze třídy 7. A a 9. B vyrobili 2 velké, krásné stromky z borových šišek a nazdobili je do barev letošní vánoční výstavky – zlato oranžové. Tyto stromky zdobí vstup do naší školy již od začátku prosince.

Šašková Lenka, učitelka pracovních činností

Chlapci z 9. A zdobí halu školy na Vánoce

V rámci PČ zdobili chlapci ze třídy 9. A halu školy vánoční výzdobou. Navěšovali na přidělané větve vyrobené ozdoby, zdobili vánoční stromečky a celkově zdobili halu i vstupní vchod. Postupně se tak stávala hala školy hezčí a navodila již vánoční atmosféru a blížící se vánoční výstavku. Chlapcům bych chtěla tímto poděkovat za dobře odvedenou práci.

Alena Niklová – třídní uč. 9. A

 

Ve čtvrtek dne 13. 12. 2012 se na škole konala každoroční vánoční výstavka. Žáci naší školy zde opět vystavovali své výrobky, které připravovali se svými pedagogy a asistenty v rámci pracovních činností. Opět se zde objevilo mnoho nových nápadů a krásných vánočních předmětů. Jako každým rokem byla výstavka přístupná veřejnosti a jiným školám. A tento rok byla účast doopravdy velmi silná. Na výstavu dorazilo mnoho mateřských škol i škol základních a středních.  Pro mladší děti si žákyně devátých tříd opět připravily dílny, kde si mohly děti vyrobit pod jejich vedením slané pečivo a jmenovky na dárky. Opět zde také byly ukázky výroby – pletení věnců a košíčků z papírových ruliček, ukázka výroby stromků ze šišek a medvídků z ořechů.

 

V přístupové hale byla opět jako každý rok, kniha návštěv, do které nám paní učitelky zapisovaly své dojmy z výstavky.

 

Zde vybírám nějaké příspěvky:

 

Ø  Výstava se nám velmi líbila. Děkujeme žáci a p. učitelky ZŠ Chanov (1. tř. a  PT)

 

Ø  Výstava se nám moc líbila. Přejeme hezké vánoce. (4. C Rozmarýnova 14. ZŠ)

 

Ø  Děkujeme za pěknou inspirativní výstavku, moc se nám líbila, zakoupili jsme drobné dárečky. Krásné Vánoce (0. A, O. B, 1. A, 1. B)

 

Ø  Výstava byla jako každý rok pěkná. Přejeme pěkné Vánoce a šťastný Nový rok. (18. ZŠ – přípravná třída)

 

Ø  Děkujeme za krásnou výstavu a nové podnětné nápady. Přejeme krásné Vánoce. (4. ZŠ Most – přípravná třída)

 

Ø  Velmi pěkná výstava, děkujeme za nákup dárečků a za nápady do vyučování. (14. ZŠ Most 3., 4., třída)

 

Ø  Výstava je krásná jako každý rok. Moc děkujeme. Krásné Vánoce. (15. ZŠ Most)

 

Ø  Děkujeme za inspiraci a krásné dárky pro děti. (MŠ Lidická – odloučené pracoviště Fr. Malíka)

 

Ø  Děkujeme, bylo to pěkné. Veselé Vánoce. (1. ZŠ Most – 2. A, 2. B, 3. A, 5. A)

 

Ø  Výstava byla moc pěkná. Děkujeme. (15. ZŠ – 5. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. C)

 

Jsme moc rádi, že se všem výstavka líbila a našli další inspiraci na výrobu vánočních výrobků a drobných dárků. Všem bychom také chtěli popřát veselé vánoční svátky a mnoho dalších úspěchů v novém roce.

 

Touto cestou bych také chtěla velmi poděkovat všem žákům a žákyním naší školy a paním učitelkám, které společně se svými dětmi vyráběly výrobky nejen na výstavku, ale také na vánoční výzdobu haly. Všem ještě jednou moc děkuji za pomoc. Velký dík a velká pochvala patří také žákům a žákyním třídy 9. A, kteří se podíleli na organizaci výstavky, pracovali s dětmi společně na výrobě dárků a ukazovali pletení věnečků a košíků. Dále bych chtěla poděkovat paní učitelce Haškové za ukázky výroby stromečků ze šišek a medvídků z ořechů. V neposlední řadě patří dík paní učitelce Horňákové, která celou výstavku nafotila.

 

Pevně věříme, že nám ostatní MŠ, ZŠ i SŠ zachovají svou přízeň a přijdou se podívat na výstavku velikonoční.

 

Ještě jednou děkuji všem, kteří se výstavy zúčastnili a přejeme jim krásné a klidné Vánoce.

 

 

 

Napsala Alena Niklová

 

Vánoční výstavu nafotily Mgr. Ivana Horňáková a Mgr. Lenka Brunnerová