Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Školní projekt: Lehkoatletický čtyřboj

Sportem ku zdraví aneb ve zdravém těle zdravý duch

Charakteristika projektu: Má mezioborový charakter, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahu ve třídě i mimo ni, rozvíjí u žáků sebeovládání: 
- rozvíjí dovednosti pro pozitivní naladění mysli, 
- rozvíjí sebepoznání a sebepojetí žáků, 
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro etické zvládání situací soutěže, konkurence, 
- napomáhá naplňovat ve školních podmínkách základní sportovní myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu. 
Přínos projektu: vede uvědomění si spolupráce a soutěživosti, sebepojetí a sebehodnocení. Rozvíjí kompetence sociální a personální. 

 

Dne 21.5. 2013 se v Litvínově  na ZŠ praktické konaly závody v lehkoatletickém čtyřboji. Sportovci si zazávodili ve 4 disciplínách – sprint, běh, skok do dálky a hod kriketovým míčkem. Žáci byli rozděleni do 2 kategorií – starší a mladší.

Nejúspěšnější byli:

Kamila Gregorová 4.A – 3. místo – běh

Martin Begala 5.A – 3. místo – hod kriketovým míčkem

Sabina Fraňová  6.A – 1. místo – běh

                                    - 3. místo – skok daleký

Adéla Kulhánková  7. A – 1. místo – hod kriketovým míčkem

                                          - 2. místo – skok daleký

                                          - 2. místo – běh

                                          - 3. místo – sprint

                                        - celkem 1. místo

Jiří Miškanič  8.A – 1. místo – běh

                              - 1. místo – sprint

                              - 2. místo – skok daleký

                              - 3. místo – hod kriketovým míčkem

               

Žáci Adéla Kulhánková a Jiří Miškanič postupují do krajského kola v Chomutově.

 

Pochvalu za účast také získávají – Karel Bača 8.B, Anna Bílá 8.B, Ondřej Csorba 9.A, Ludmila Facunová 6.A, Michal Cína 5.A, Karolína Gregorová 4.A, František Koky 4.A

Mgr. Jana Nekolová

Postoupili jsme mezi ty nejlepší J

Dne 30.5.2013 se konalo okresní kolo v lehkoatletickém čtyřboji v Chomutově na letním stadiónu. Naši dva žáci – Adéla Kulhánková a Jiří Miškanič reprezentovali naši školu a náš kraj spolu s dalšími žáky z litvínovské školy. Celkem se zúčastnilo 7 krajů – Most, Chomutov, Louny, Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice a Teplice.

Za velmi nepříznivého počasí žáci bojovali jako o život a vybojovali společně celkové 3. místo. Nejlepším žákem ze skupiny chlapců byl Jiří Miškanič, který vybojoval 2. místo a postoupil tak do Národního finále, které se koná ve Varnsdorfu a bude reprezentovat Severní Čechy. Jirka na prvního ztratil pouhých 7 bodů. Je to náš nejlepší výsledek a všichni mu držte pěsti, ať se mu stále tak dobře daří.

Pochvalu si také zaslouží Adéla Kulhánková, která skončila na krásném 8. místě.

 

Foto:Mgr. Jana Nekolová