Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Naše škola přispěla k ochraně životního prostředí

Odevzdali jsme celkem 360 kg elektrozařízení.

Díky celostátnímu programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět se nám podařilo nejen poučit a motivovat žáky v oblasti ekologie, ale také je aktivně zapojit do ochrany životního prostředí. Spoluorganizátorem celého programu je společnost ASEKOL, která zajišťuje svoz a následnou recyklaci vybraného elektrozařízení. V rámci Recyklohraní žáci třídí již nepoužívané televizory, monitory a drobné spotřebiče. S pomocí tzv. LCA analýzy dat můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme naším aktivním přístupem přírodě ušetřili.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola v loňském roce vytřídila 4 kusy televizí, 11 kusů PC monitorů – tj. 235 kg a dále 125 kg ostatních drobných elektrozařízení. Tím jsme uspořili 5,30 MWh elektřiny, 259,38 litrů ropy, 23,32 m3 vody. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,17 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 4,62 tun.

 

 

Napsala: Mgr. Jana Hofferová