Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Škola pro udržitelný život

Žáci 6. A vymýšleli své vize v tomto programu.

Žáci v hodinách českého jazyka skupinovou metodou brainstormingu chrlili své nápady, jak si přestavují udržitelný rozvoj ve škole a na školní zahradě. Všechny nápady zapisovali na tabuli. Když už nikdo neměl žádný nápad, tak si každý žák vybral tři nejzajímavější nápady. Nejvíce hlasů získal nápad Lesní sportovní park a o hlas méně Dětský park a Odpočinek u grilu. Vymýšlení nápadů se žákům velmi líbilo, byli hodně aktivní a vzájemně se doplňovali.

Na základě těchto výsledků žáci zpracovali společně s paní učitelkou dotazník, který obdrží rodiče, přátelé školy a nepedagogický personál školy. Potřebujeme znát i jejich nápady a názory.

 

 

Napsala a fotografovala: Mgr. Jana Hofferová