Archiv: !

Slavnostní otevření školního hřiště

aneb Slunce svítí všem!

Nové školní multifunkční hřiště bylo slavnostně otevřeno při ZŠ a SŠ Most, a to za účasti Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK, ředitelky školy Mgr. Hany Slapničkové a žáků s jejich vyučujícími dne 19.9.2016.

Díky štědrému finančnímu přispění KÚ v Ústí nad Labem jsme měli příležitost vybudovat nové školní hřiště. Jsme velmi rádi, že se dílo povedlo, a my můžeme do sytosti sportovat v novém prostoru, který nám pomůže plnit cíle ŠVP školy.

Slavnostní otevření nového školního hřiště umocnilo dojemné vystoupení žáků ze ZŠ speciální a žáky Praktické školy dvouleté pod vedením jejich vyučujících. Nechyběl ani pomyslný olympijský oheň, jehož zapálením Ing. Waicová slavnostně zahájila provoz našeho nového sportoviště. Oheň symbolizující sportovní klání dokázal důstojně nahradit klasické přestřižení pásky.

Mgr. Lenka Brunnerová