Archiv: !

Exkurze v OU Jirkov

Vycházející žáci 9.tříd navštívili OU v Jirkově.

Vycházející žáci 9.tříd navštívili OU v Jirkově. Byli nadšeni.

Mistři odborného výcviku žákům ukázali dílny. Výchovná poradkyně paní Němečková je seznámila s učebními obory, které škola nabízí. Někteří žáci si chtěli podat přihlášku na zvolený učební obor okamžitě. Škoda jen, že jirkovské učiliště není trochu blíž.

Mgr. Simona Průšová, výchovná poradkyně