Archiv: !

Kurz primární logopedické prevence

Řečová výchova v praxi

Ve středu 2. 11. navštívily naši školu posluchačky Kurzu primární logopedické prevence - preventista řečové výchovy. Kolegyně z různých MŠ a ZŠ našeho kraje se seznámily s komunikací u autistických dětí, poznaly typické projevy na řeči u dětí s DMO, dysfázií a sluchově postižených a viděly hodiny řečové výchovy s takto postiženými dětmi. Návštěvu naší školy zakončily ve snoezelenu, protože tato místnost se dá úspěšně využít v logopedické praxi. Účastnice kurzu obdivovaly práci našich učitelek i vybavení a výzdobu školy.

 

                                                                                        PaedDr. Iva Gregorová

                                                                                        učitelka ZŠ speciální a lektorka kurzu