Archiv: !

Tělesná výchova na školním hřišti - 4.A

Hodina tělocviku s novou paní učitelkou – praktikantkou

Pokud to počasí dovolí, sportují žáci naší školy na vytouženém školním hřišti.

 

Dnešní slunečné počasí umožnilo žákům 4. A prožít hodinu tělesné výchovy na hřišti. V tomto týdnu byly naplánované pohybové aktivity, které si pro žáky tentokrát připravila studentka 3. ročníku VOŠ v Mostě, jež na naší škole vykonává praxi. Hodina byla tradičně zahájena rozcvičkou, posléze si všichni žáci, společně s novou paní učitelkou, zahráli mnoho pohybových her.  Hodina tělocviku se velmi vydařila, všichni zúčastnění byli smutní, když vyučovací hodina skončila. Tak zase někdy příště…

 

 

 

 

 

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová