Archiv: !

Školní čtenářský klub

Dne 12. září 2016 byla zahájena činnost „Školního čtenářského klubu“

Školní rok:                                      2016/2017

 

 

Vedoucí klubu:                              Mgr.Dagmar Křížová

Ve čtenářském klubu budou žákům předčítány ukázky z knížek, o kterých si budou posléze povídat, vyhledávat o nich informace - např. na internetu či budou literárně tvořit. Také sami žáci budou předčítat rozličná literární díla, o kterých budou posléze konverzovat. Výběr knih se bude převážně odvíjet od jejich zájmu.

 

V rámci čtenářského klubu budou žáci pravidelně navštěvovat školní knihovnu a číst texty z vypůjčených knih. V měsíci říjnu se uskuteční návštěva Městské knihovny v Mostě. Žáci se zapojí do projektu „Celé Česko čte dětem“, popř.
se zúčastní školní, ale i mimoškolní čtenářské soutěže.

 

V měsíci květnu 2017 se ve škole uskuteční soutěž „O nejlepšího čtenáře“.

 

Cílem činnosti „Školního čtenářského klubu“ je prohloubení čtenářské gramotnosti žáků, která je nezbytným předpokladem pro jejich další vzdělávání. Četba je důležitá také pro rozšíření jejich slovní zásoby a představivosti.

Smyslem čtenářského klubu je také zvýšení zájmu žáků o četbu i literaturu
a v neposlední řadě také zažití radosti z přečtených knih.